درباره ما

در سی سال گذشته، درکنار برندهای برتر ملی و بین‌المللی، با افتخار همراه بیش از ۵ میلیون خانوار ایرانی بوده‌ایم. ما موفقیت امروز خود را مرهون تمام‌قد ایستادن در کنار همکارانی می‌دانیم که با راهبری رهبرانی کارآمد، رویاهای گلدیران را شکل داده و محقق ساخته‌اند. از این رو، در راستای جذب استعدادهای برتر و توسعه خانواده بزرگ گلدیران، در پنجمین نمایشگاه کار ایران حضور خواهیم داشت